Usluge

 • Behavioralna revizija je sveobuhvatna evaluacija proizvoda, usluge ili inicijative klijenta temeljena na dubokom razumijevanju ponašanja, potaknutog bihevioralnom znanosti.

 • Ovom metodom analiziramo čimbenike koji mogu utjecati na ljudsko ponašanje, donošenje odluka i motivaciju, kako unutar organizacije tako i kod ciljane publike.

 • Naš glavni cilj je identificirati potencijalna područja poboljšanja te pružiti preporuke utemeljene na dokazima, s ciljem poboljšanja izvedbe, korisničkog iskustva i poticanja pozitivnih promjena u ponašanju.

BI Revizija

magnifying glass, behavioral audit
magnifying glass, behavioral audit
 • Naša usluga pregleda stručne literature predstavlja ključnu komponentu u podršci našim klijentima da steknu dublji uvid u stanje znanja u njihovim specifičnim područjima interesa, a koja su vezana za ponašanje zaposlenika, korisnika usluga ili druge ciljane skupine.

 • Ovaj proces temelji se na temeljitom prikupljanju i analizi rezultata različitih istraživačkih studija, pružajući našim klijentima bolje razumijevanje što funkcionira i što ne.

 • Pomoću ovog pregleda znanstvenih dokaza, možete donositi informirane odluke, identificirati najučinkovitije strategije i pristupe te eliminirati one koji ne donose željene rezultate.

Znanje Plus

a yellow background with a book and the word science on it
a yellow background with a book and the word science on it
 • Naša stručnost leži u dubinskom istraživanju ponašanja kako bismo stekli bolje razumijevanje što pokreće ciljane skupine ljudi. Ovo duboko razumijevanje ponašanja služi kao temelj za poboljšanje politika, procedura, proizvoda i usluga.

 • Naš pristup započinje pregledom relevantne literature kako bismo identificirali ključne poticajne čimbenike i prepreke za željeno ponašanje.

 • Nakon toga, u suradnji s našim klijentima dizajniramo i testiramo bihevioralnu intervenciju temeljenu na dokazima i uvidima iz bihevioralne znanosti. Naš proces uključuje sustavno praćenje, prikupljanje podataka i mehanizme za povratne informacije kako bismo mjerili učinke intervencije na stvarnu promjenu ponašanja.

BI ReDizajn
a graphic of a woman sitting on a ladder
a graphic of a woman sitting on a ladder
 • Organiziramo radionice kako bismo olakšali dijeljenje znanja o strategijama promjene ponašanja.

 • Naše radionice su prilagođene specifičnim potrebama klijenata, pružajući sveobuhvatan uvid u izazove i prilike u promjeni ponašanja.

 • Cilj radionica je razvijati kapacitete i vještine naših klijenata u području bihevioralne znanosti. Dodatna prednost je što klijenti donose svoje stvarne radne probleme koji se, uz podršku našeg tima, kreću rješavati tijekom radionica kao dio procesa učenja.

BE-Wise
a man with a head full of flowers in his head
a man with a head full of flowers in his head